Energi og industri

Vestlandet, Norge og verden trenger mer fornybar energi. For å nå klimamålene, må samfunnet elektrifiseres. Det krever mye mer energiproduksjon.

Naturressursene er Vestlandets største konkurransefortrinn. Vannkraften har gitt liv i distriktene og lys i husene, og norskekysten har noen av Europas beste vindressurser.

Derfor kan Vestlandet bidra enda mer til den fornybar omstillingen. Her er også mulighetene og utfordringene like langs hele kysten.

Initiativ Vest jobber med å fremheve mulighetene og utfordringene for å lykkes i den omstillingen.

Norsk og europeisk energipolitikk er i rask endring. For at jobbene og verdiene skal bli skapt her, trenger debatten det vestlandske perspektivet.

Derfor jobber Initiativ Vest med å fremheve mulighetene, gi ideer til utvikling og skape debatt om utfordringene.

Relaterte saker

Foto nettside artiklar 22

Nytt notat: «Fuck janteloven» og ni andre grep som kan løfte Vestlandet

by | mai 26, 2023 | Nyhende,Energi og industri,Makt og samarbeid,Publikasjonar,Samferdsel | 0 Comments

Kva saker vert viktige, og kva grep skal til for å løfte Vestlandet framover? Desse tematikkene har vore gjennomgangsmelodien i det andre kullet av Vestlandsakademiet....