Kontakt oss

Kontaktpersonar

Mathias Fischer – Dagleg leiar

+47 950 34 940
mathias@initiativvest.no

Tommy Aarethun – Kommunikasjonssjef

+47 951 67 502
tommy@initiativvest.no

Geir Inge Lunde – Styreleiar

+47 952 61 232
gil@gilinvest.no 

Besøksadresse: 4. etasje, Media City Bergen

Postadresse: C/o Spaces Media City Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

initiativ vest logo dark green Vektor

Lurer du på noko eller har du innspel?

Kontakt oss gjerne på
post@initiativvest.no eller
+47 950 34 940 

Vi holder til i 4. etasje i Media City Bergen

Vestlandet si framtid må byggjast med utgangspunkt i tilliten, regionen sine naturressursar og talent. I tillegg meiner vi det er ein viktig føresetnad for utviklinga av Noreg at ein i større grad desentraliserer makt, slik at avgjersler vert fatta nærmare folk, naturressursar og verdiskapinga.