Meld deg på nyhendebrev

Er du oppteken av samfunnsutviklinga på Vestlandet? Lurer du på kva som skjer? Kvar fredag vil vi i Initiativ Vest sende ut eit nyhendebrev. 

Vårt mål er å bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet, og vi ynskjer å synleggjera moglegheiter og utfordringar i regionen og bidra til ordskiftet på Vestlandet og i Noreg gjennom formidling av kunnskap, meiningar og framlegg som bidreg til den utviklinga vi ynskjer.

I vårt nyhendebrev vil ein difor få oppdateringar om kva som skjer, informasjon om vår aktivitet og våre tankar om viktige tematikkar for utviklinga i regionen.

Ved å melde deg på vårt nyhendebrev godkjenner du at vi kan kontakte deg via e-post, og at vi handsamar opplysningane i tråd med vår personvernerklæring

Vestlandet si framtid må byggjast med utgangspunkt i tilliten, regionen sine naturressursar og talent. I tillegg meiner vi det er ein viktig føresetnad for utviklinga av Noreg at ein i større grad desentraliserer makt, slik at avgjersler vert fatta nærmare folk, naturressursar og verdiskapinga.

Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen