Meld deg på nyhendebrev

Følg våre nyhetsbrev for å være oppdatert på de viktigste debattene som vil prege Vestlandet fremover.  

Du kan også følge Initiativ Vest på Facebook og LinkedIn.

Initiativ Vests ukentlige nyhetsbrev 

Fredag morgen deler ansatte i Initiativ Vest ideer og kunnskap som stimulerer til debatt på Vestlandet. Her får du oppsummert de nyeste rapportene og et friskt vestlandsblikk på de viktigste sakene.

Vi holder deg oppdatert på arbeidet i tankesmien, så du får tilgang til notater og arrangementer fra Initiativ Vest.

Perspektiv for lokalpolitikere 

Nyhetsbrevet er skreddersydd for folkevalgte på Vestlandet. Som abonnent kan du holde deg oppdatert, få inspirasjon fra andre kommuner og nye perspektiv på saker av lokal, regional og nasjonal betydning.

Vestlandet si framtid må byggjast med utgangspunkt i tilliten, regionen sine naturressursar og talent. I tillegg meiner vi det er ein viktig føresetnad for utviklinga av Noreg at ein i større grad desentraliserer makt, slik at avgjersler vert fatta nærmare folk, naturressursar og verdiskapinga.