Vestlands­akademiet

Gjennom Vestlandsakademiet er målet at unge vestlendingar mellom 20 og 35 år innan politikk, samfunn, kultur, idrett, frivillighet, næringsliv og øvrig samfunnsliv skal få innsikt i og kunnskap om viktige trendar og tematikker for Vestlandet. Deltakarane i akademiet får tilgang til nettverk, foredrag og drøftingar om tema som vil vera viktig for Vestlandet, Noreg og verda i åra som kjem.

Her kan du lese meir om dei fyrste to åra av akademiet. 

Initiativ Vest mottek støtte frå Agenda Vestlandet. I tillegg har vi fått prosjektfinansiering til Vestlandsakademiet frå Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

Lurer du på noko eller har du innspel?

Kontakt oss gjerne på post@initiativvest.no eller
+ 47 950 34 940

Det tredje kullet av Vestlandsakademiet

Det tredje kullet av Vestlandsakademiet har oppstart hausten 2023. På samlingene vil deltakarane møte innleiarar frå næringsliv, forvaltning og øvrig samfunnsliv. I etterkant av innleiinga vil deltakarane drøfte sentrale problemstillingar som er relatert til tematikkane i dei ulike samlingene.

Ei viktig målsetjing med opplegget er at deltakarane skal verta inspirerte til å ta desse drøftingane med seg attende til sin kvardag, og at dei skal verta viktige vestlandsrøyster i åra som kjem.

Det vert lagt opp til 2 heildagssamlingar som er fysiske, medan dei fire andre samlingane er på kveldstid og digitale.

Vi har framleis eit par ledige plassar igjen til kandidatar frå Rogaland og Møre og Romsdal. Ta kontakt med prosjektleiar Tommy Aarethun på tommy@initiativvest.no

Initiativ Vest har dei fyrste to åra motteke prosjektfinansiering til Vestlandsakademiet frå Sparebankstiftelsen SR-Bank. I tillegg får vi støtte frå Agenda Vestlandet. 

 Desse deltok i det fyrste kullet:

– Gjermund Kvernmo Langset, Ålesund
– Jonas Økland, Oslo/Bømlo
– Torstein Fjelltveit Skagseth, Bergen
– Emilie Flønes, Bergen
– Eirin Aardal, Sunnfjord
– Hanne Vamråk Solheim, Bergen
– Andreas Nystøl, Ålesund
– Even Bønes, Bergen
– Sarah-Stephanie Skjoldevik, Haugesund
– Steinar Litland, Bergen
– Jakob Mannes, Bergen
– Hanne Haugland Nesbø, Oslo/Bergen
– Thomas Vestbø, Sandeid
– Kennet Nordpoll, Ålesund
– Helena Haldorsen, Bergen

Desse deltok i det andre kullet:

– Merima Bektesevic – Bergen
– Håvard Rørtveit – Vindafjord 
– Maria Benæs Hunvik – Florø
– Patrick Langeland – Førde
– Kristoffer F. Sortland – Haugesund
– Ida Lutro – Lofthus
– Marte Å. Ljøkelsøy – Bergen
– Espen Ulvestad Sætre – Ålesund
– Kristoffer Nieuwejaar – Bergen
– Mona K. Vølstad – Stavanger
– Ole Austevoll – Brussel/Austevoll
– Birgitte Karlstrøm – Sogndal
– Haakon K. Nybø – Førde
– Rasmus K. Skjong – Ålesund
– Oda Camilla Rykkje – Bergen
– Karsten Løvlid – Viksdalen
– Pål Halle – Bergen
– Magni Rosvold – Voss
– Vegard I. Feste – Bergen
– Tina Totland Jensen – Bergen
– Jelle Sebastian Bruin – Stavanger
– Tora Margrethe Eide – Haugesund
– Joakim Hevrøy – Øygarden / Oslo
– Sjur Selsvik – Sandnes
– Bjørn Olav Østeby – Bergen / Oslo

Deltakarane i dei to fyrste kulla av Vestlandsakademiet er no ein del av alumninettverket. 

 

Kull #3 av Vestlands­akademiet:

Gunnar H. Breivik – Bergen
Amalie D. Senneset – Førde
Jonas Nedretvedt – Bergen 
Franceska Craga – Deknepollen
Ingrid K. Singelstad – Bergen
Amalie L. Aase – Bergen
Hans P. Farstad – Molde 
Nikolai A. Valvik – Florø 
Synne S. Helleland – Kvinnherad
Mai Lene F. Hæåk – Hå/Oslo
Alexander Papas – Stord
Nikolai Nordbotn – Stavanger
Lea Myklebust – Sogndal
Herman N. Beckstrøm – Osterøy
Johanne Kjerstad, Ålesund
Sigval Myhren – Herøy
Kaspar M. Coates – Bergen 
Vilde N. Fredriksen – Bergen
Emma B. Ness – Viksdalen
Ulvar Akselsen – Stord 
Morten Stene – Ølen
Nicole Boge –Vaksdal
Sanu Shaw – Karmøy
Elise Fiske – Ålesund
Falk D. Øveraas – Ålesund

 

Relaterte saker

22 P3A7512

Energi, klima og industri på dagsorden på Vestlandsakademiet

by | feb 14, 2024 | Nyhende,Vestlandsakademiet | 0 Comments

Eviny, Norsk klimastiftelse, Energikommisjonen og Hydro bidro med innlegg og nye perspektiv da Vestlandsakademiet møttes i februar. Samlingen var i Evinys lokaler i...