Havregionen på dagsorden i Vestlandsakademiet

10 desember, 2021 | Nyhende

Torsdag 09.12 var det tid for den tredje, og hausten si siste samling i Vestlandsakademiet. Denne gongen var temaet «Verdas fremste havregion?» og omhandla posisjonen og potensialet Vestlandet har som havregion. Det er liten tvil om at Vestlandet er ein leiande havregion dersom ein ser på summen av alle dei aktørane ein finn her. Mange […]

Torsdag 09.12 var det tid for den tredje, og hausten si siste samling i Vestlandsakademiet. Denne gongen var temaet «Verdas fremste havregion?» og omhandla posisjonen og potensialet Vestlandet har som havregion.

Det er liten tvil om at Vestlandet er ein leiande havregion dersom ein ser på summen av alle dei aktørane ein finn her. Mange av verdas leiande havbedrifter held til her, og regionen husar sterke forskingsmiljø innanfor havet. I tillegg har ein ei rekkje forvaltningsmiljø og klynger. Men utnyttar ein potensialet godt nok, og betyr «havregionen» noko utover at det er summen av mange gode miljø? Det var ein del av bakteppet for samlinga.

Skjermbilde 2021 12 09 kl. 18.32.22
Samling 3 i Vestlandsakademiet

Deep Wind Offshore i Haugesund og Ocean Hyway Cluster i Florø, som representerer to av næringane som ynskjer å verta sentrale framover, bidrog med innlegg i den digitale samlinga. I tillegg bidrog to av akademiet sine eigne medlemmar som arbeider innanfor havnæringane, Kennet Nordpoll (frå Selje) og Andreas Nystøl (frå Ålesund), med sine perspektiv. Nordpoll arbeider i brønnbåtrederiet Sølvtrans, medan Nystøl nyleg vart tilsett som intern i GCE Blue Maritime Cluster – ei av havklyngene i regionen.

I drøftinga som følgde var medlemmane i akademiet innom ei rekkje spørsmål og tematikkar som knyt seg til havregion. Ein sentral del av drøftingane sirkla seg rundt «havregionen som branding» for å tiltrekke seg unge som ynskjer ei utdanning og karriere innanfor dei havbaserte næringane. Det var brei semje om at dette er eit viktig verktøy, men at ein må få ein tydelegare kommunikasjon rundt kva dette er – og skal bety. Koplinga mellom utdanningsinstitusjonane og næringslivet vart også løfta fram som eit område som har stort potensiale for forbetring framover.

Kva skal havregionen innehalde?

I tillegg til det som knyt seg til utdanning og koplinga mellom utdanningsløpet og arbeidslivet var ein innom kva ein havregion bør og må innehalde. Nokre av momenta og spørsmåla som vart løfta opp som viktig i det vidare arbeidet med havregionen var:

– Er verkemiddelapparatet riktig innretta? Formål, spissing mm.
– Ein bør jobbe for å flytte direktorat og statlege arbeidsplassar knytt til havet hit.
– Infrastruktur og prosjekt som byggjer havregionen saman.
– Tydeleg og konkret kommunikasjon som gjer at folk forstår.
– Felles stemme i viktige saker.
– Konkurrere der ein kan, samarbeide der ein må for å nå opp internasjonalt.

Hav og utviklinga av havregionen er ein tematikk som også vil verta viktig på komande samlingar i Vestlandsakademiet.

Lurer du på noko eller har du innspel?

Initiativ Vest er ei tankesmie lokalisert på Vestlandet. Vi arbeider med viktige samfunns­spørsmål for å bidra til å utvikle regionen.

Kontakt oss gjerne på post@initiativvest.no eller
+47 950 34 940

Andre innlegg

Share This