Kommunale eiere på godt og vondt

30 mai, 2024 | Energi og næringsutvikling, Innlegg, Nyhende

Kommuner er eiere av en rekke store, viktige selskaper på Vestlandet. Kraftselskaper og havner er ikke bare infrastruktur, men også helt sentrale aktører i omstillingen vi står inne i.  

Dette er et utdrag fra nyhetsbrevet «Perspektiv for lokalpolitikere». Dersom du ønsker å abonnere kan du klikke her.

For eksempel jobber Karmsund havn nå sammen med Hydro for å bygge en 500 mål stor havvindhavn på Karmøy. Kraftselskap som Eviny og Tafjord jobber for å realisere vindkraftprosjekter på land.  

Dette er investeringer som trengs for å bygge Vestlandet etter oljen, men som også kan føre til opphetede debatter. Da kan det hjelpe med en lokal og demokratisk forankring. 

Like fullt er dette store helt eller delvis kommersielle selskaper som krever en profesjonell eierstyring for å lykkes i markedet. Den siste ukens støy i Eviny, eller den ferske saken om Sandnes-politikeres debatt om Lyses investeringer, gir grunn til å stille spørsmål om hvordan kommunene best kan være profesjonelle eiere. 

Viktige aktører, krevende eiere 

Fordelt mellom Karmsund havn, Bergen Havn og Stavangerregionen havn kom det tirsdag 25 skip, inkludert cruise- og containerskip. Selskaper som Lyse, Eviny, Tafjord, Haugaland kraft, Sunnhordland kraftlag omsetter for enorme summer hvert år. De får hjulene i samfunnet til å gå rundt. 

Kraftselskapene er aksjeselskap, som regel eid av kommuner og andre kraftselskap, mens havnene drives enten som aksjeselskap eller interkommunale selskap. Denne sammensetningen av eiere med tidvis motstridende politiske interesser, gjør det ekstra viktig – og vanskelig – med profesjonell eierstyring.  

De drives som aksjeselskap eller interkommunale selskap, eid av kommuner rundt driftsområdene. Noen eierandeler tilhører selskaper innen samme bransje. Det er et komplekst nettverk av eierskap og interesser. Dette krever god eierstyring og samarbeid mellom ulike aktører for å sikre god utvikling og effektiv drift. 
 

Mulighet for vekst og samarbeid 

Kommuner bør se på slike eierskap som en mulighet til å påvirke og forme fremtiden. Gjennom god eierstyring kan de ikke bare sikre økonomisk avkastning, men også bidra til utvikling i hele regionen. Selskapene kan bli en arena for å bedre samarbeidet på Vestlandet, i stedet for en arena for splid og krangel. 

Med felles mål og ambisjoner, kan kommunene sette en retning som når lengre ut enn selskapene i seg selv.  

I Agder har eierne av Å Energi – blant dem hele 30 kommuner – satt klare mål for bærekraft, innovasjon og samfunnsnytten. På nettsiden aaeierne.no viser de kommunale eierne åpent hvordan de utøver eierskapet. Dette innebærer å balansere kommersielle mål med samfunnsinteresser, noe som styrker selskapets posisjon og omdømme. 

Kommunepolitikere må spørre seg: Hva vil de med eierskapet? Spe på budsjettene med passive inntekter eller være med på å bygge samfunnet?

Muligheten er enorme hvis de spiller kortene riktig. Ved å utnytte eierskapene strategisk, kan kommunene fremme mer vekst og samarbeid på Vestlandet.

Ingrid Wågen, rådgiver, og Mathias Fischer, daglig leder

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Mathias er fra Bergen og har vært leder i Initiativ Vest siden høsten 2022. Han har bakgrunn fra presse og politikk.

Andre innlegg

Share This