«Kva vil dei med havet?» – debatt laurdag 21.08

17 august, 2021 | Nyhende

Floro debatt3

Det er tittelen når Hub for Ocean og tankesmia Initiativ Vest inviterer partia i Sogn og Fjordane valkrins til debatt om hav og næring i Florø 21.08. 

Tiåret frå 2021 til 2030 er FN sitt havtiår og det kjem til å verta mange viktige havdebattar i komande stortingsperiode. Målet med arrangementet er difor å løfte havet og potensialet i dei havbaserte næringane høgare på agendaen også blant politikarane i Sogn og Fjordane. 

– Vestlandet er havregionen i havlandet Noreg. Då er det viktig at vi har vestlandspolitikarar med stor kunnskap og tydelege meiningar om korleis hava våre bør forvaltast og havnæringane utviklast i åra som kjem. Difor har vi saman med ein lokal havaktør, Hub for Ocean, i kystbyen Florø invitert stortingskandidatane til debatt, seier kommunikasjonssjef i Initiativ Vest Tommy Aarethun som også skal leia debatten i Florø. 

Auka fokus på dei havbaserte næringane er viktig

Havet og dei havbaserte næringane er viktige for kystbyen Florø, for valkrinsen Sogn og Fjordane og ikkje minst for medlemsbedriftene til Hub for Ocean. Det er difor viktig at politikarane som stiller til val har klare tankar og at desse vert kjent for dei som skal avgi si stemme i det komande stortingsvalet. 

– Ulike rapportar og analyser syner ei imponerande utvikling i havnæringane, men og kva enormt potensiale havet representerer for vidare næringsutvikling basert på eit berekraftig driftsgrunnlag, seier dagleg leiar i Hub for Ocean, Stein Kvalsund

Debatten finn stad på Torget i Florø laurdag 21.08 frå 12-13 under Smaksfestivalen Godt i Gapet. Her kan ein med andre ord både lære meir om kva politikarane ynskjer med havet og smake på ting frå havet. 

Debatten vert leia av kommunikasjonssjefen i Initiativ Vest – Tommy Aarethun 

Lenke til arrangementet på Facebook finn ein HER.

Ytterlegare spørsmål:

Initiativ Vest v/Tommy Aarethun – 951 67 502  

Hub for Ocean v/Stein Kvalsund – 976 98 785

Andre innlegg

Fyrste samling med nytt kull i Vestlandsakademiet

Fyrste samling med nytt kull i Vestlandsakademiet

Fredag 1. september samla vi det tredje kullet av Vestlandsakademiet til fysisk samling i Bergen. Valet på Vestlandet og retorikk og taleteknikk var tema for samlinga.  - For ein strålande gjeng. Allereie på den fyrste samlinga ser vi kva vi kan få til når vi samlar...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This