Ny næringsstrategi for Vestlandet – oppfølginga vert avgjerande

29 juni, 2021 | Nyhende

ny strategi

I dag vart den nye felles næringsstrategien for dei tre vestlandsfylka i regi av Vestlandsrådet presentert. Den vidare politiske handsaminga, og korleis det som ligg i strategien vert fulgt opp, vil avgjera kor vellukka dette arbeidet vert. 

Initiativ Vest involvert i arbeidet med ny strategi 

Styreleiar Geir Inge Lunde har delteke i arbeidet på vegne av Initiativ Vest og han er særskilt nøgd med å ha fått inn tankesettet om ein «grunnmur for næringsutvikling» i strategien. Dette handlar kort oppsummert om å styrke grunnleggande, næringsfremjande strukturar og styrke kultur og samhandling.

– Det å samle kreftene på Vestlandet til felles innsats om viktige saker var ein sentral del av bakgrunnen for skipinga av Initiativ Vest. Difor er det ein god ting at vi no har fått utarbeida ein felles næringsstrategi. Det gjev eit godt kunnskapsgrunnlag og eit felles strategisk råmeverk som vi kan byggje vidare på framover, seier Geir Inge Lunde 

– For meg har det viktigaste vore å få på plass tankesettet kring å «styrkje grunnmuren» i strategien. Det er avgjerande at vi har krefter og miljø som arbeider langsiktig og systematisk med å få på plass infrastrukturen og den øvrige grunnmuren som skal til for å kunne utvikle både noverande og nytt næringsliv i regionen, seier Lunde.

Skjermbilde 2021 06 29 kl. 12.38.48
Bilete: Skjermdump frå webinar og presentasjon av felles næringsstrategi 29. jun

Eit godt utgangspunkt, men oppfølgjinga vil avgjera kor bra dette vert

Den nye næringsstrategien dannar eit godt grunnlag for samarbeid om næringsutvikling og utvikla av regionen i åra som kjem. 

– Det ligg mykje spanande og gode element i dette strategidokumentet. Men, det er no jobben byrjar og det er oppfølgjinga i tida som kjem vil avgjera om dette vert vellukka, seier dagleg leiar i Initiativ Vest Ole Rasmus Øvretveit 

Næringspolitisk forum for å koordinere vidare arbeid?

I den nye strategien vert det foreslått å oppretta eit forum som får ansvar for oppfølgjinga av det som ligg i strategien. 

– Vi trur det er heilt naudsynt at ein har ressursar som er dedikert til dette arbeidet og som har dette som sitt hovudfokus. Om regionen skal lukkast med å få til dette kritisk viktige arbeidet er det viktig at handlekraftige og ambisiøse vestlandspolitikarar no får på plass ressursane og strukturane som skal til for å følgje opp dette framover, seier Øvretveit 

Den nye felles næringsstrategien kan lesast og lastas ned frå Vestlandsrådet sine sider HER.

Tommy Aarethun

Kommunikasjonssjef
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Vestlandsakademiet drøfta kompetanseutfordringar

Vestlandsakademiet drøfta kompetanseutfordringar

No må barrierane brytast ned. Det vart konklusjonen når Vestlandsakademiet drøfta kompetanseutfordringane ein står ovanfor. Torsdag 12. januar var det andre kullet i Vestlandsakademiet samla til den fjerde av seks samlingar. Denne gongen var kompetanse...

Nytt notat: Vestlandet dårligst representert i regjering

Nytt notat: Vestlandet dårligst representert i regjering

I et nytt notat har vi kartlagt den geografiske representasjonen i regjeringene fra Syse til Støre. Last ned PDF. Det betyr noe hvor du kommer fra. I norsk politikk er det en lang tradisjon for å være bevisst på geografisk fordeling.  Valgordningen er rigget for...

Søk masterstipend fra Initiativ Vest

Søk masterstipend fra Initiativ Vest

Vil du skrive mastergrad om energi, samferdsel eller maktproblematikk på Vestlandet? Vi lyser ut inntil to masterstipend fra høsten 2023. Alle fagretninger kan være aktuelle, så lenge det dekker ett av disse tre områdene:  Energi Temaer som Vestlandets fremtidige...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This