Nytt notat: «Fuck janteloven» og ni andre grep som kan løfte Vestlandet

26 mai, 2023 | Nyhende

Kva saker vert viktige, og kva grep skal til for å løfte Vestlandet framover? Desse tematikkene har vore gjennomgangsmelodien i det andre kullet av Vestlandsakademiet. No presenterer vi eit nytt notat med 10 framlegg til grep frå deltakarane i akademiet.

Her er framlegga:

1. Utnytte naturressursane i regionen

2. Knyte regionen saman med infrastruktur

3. «Fuck janteloven»

4. Tettare samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentleg sektor

5. Vestlandet treng ein meir offensiv offentleg forvaltning

6. Skape attraktiv lokalsamfunn

7. Strategisk lokalisering av større satsingar

8. Openheit om «tap» og toleranse

9. Desentralisert sentralisering

10. Handlekraft

Vestlandsakademiet final


I Vestlandsakademiet samlar vi unge vestlendingar mellom 20 og 35 år. Deltakarane frå politikk, samfunn, kultur, idrett, frivillighet, næringsliv og øvrig samfunnsliv får innsikt i og kunnskap om viktige trendar og tematikker for Vestlandet.

Deltakarane i akademiet får tilgang til nettverk, foredrag og drøftingar om tema som vil vera viktig for Vestlandet, Noreg og verda i åra som kjem. Ein viktig suksessfaktor for diskusjonane i akademiet er at deltakarane kjem frå ulike stader, og har ulik bakgrunn. Det gjer at ulike perspektiv og tankar får møte kvarandre, og at ein får innsikt i saker som ein ikkje møter i sin eigen kvardag.

Vi har fått prosjektfinansiering til dei to fyrste kulla av Vestlandsakademiet frå Sparebankstiftelsen SR-Bank. I tillegg mottek vi stønad frå Agenda Vestlandet.

Dette notatet er resultatet av eit arbeid på den femte samlinga til det andre kullet av akademiet. Deltakarane diskuterte korleis Vestlandet kan bli ein berekraftig region i framtida.

Les meir om Vestlandsakademiet HER.

1682432040041

Desse deltok på den femte samlinga og utforminga av notatet: Rasmus K. Skjong, Karsten Løvlid, Bjørn Olav Østeby, Sjur Selsvik, Merima Bektesevic, Jelle S. Bruin, Ida S. Lutro, Håvard Rørtveit, Kristoffer F. Sortland, Vegard I. Feste, Magni Rosvold, Birgitte Karlstrøm, Maria B. Hunvik, Pål Halle, Tina Totland Jenssen og Mona Vølstad (ikkje på biletet).
Andre innlegg

Sommerfest og samtale med Erna Solberg og Hadia Tajik

Sommerfest og samtale med Erna Solberg og Hadia Tajik

Vi inviterer deg til å starte sommeren sammen med oss i Initiativ Vest.  Den siste dagen i mai samles vi på takterrassen til JADA midt i Bergen sentrum. Her møtes engasjerte Vestlendinger fra politikk, akademia og næringsliv for å ta et glass, bli bedre kjent og...

Her er fem ting frå Generalistkommuneutvalet du bør vite

Her er fem ting frå Generalistkommuneutvalet du bør vite

Veka før påske la Generalistkommuneutvalet fram sin rapport. Arbeidet var bestilt av Solberg-regjeringa før gjekk av, og vert motteke av Støre-regjeringa med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i spissen. Arbeidet har vore leia av Statsforvaltar Tom Cato Karlsen i...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This