Se hvordan det nye inntektssystemet slår ut på Vestlandet

16 mai, 2024 | Makt og samarbeid, Nyhende

Noen kommuner vil få økte tilskudd, mens andre vil møte betydelige kutt som utfordrer budsjettene deres.

*Samlet vekst og tapskompensasjon og anslag effekt første år vises i kr. 1000

Andre innlegg

Share This