Disse budsjett-seierne har kort levetid

5 desember, 2022 | Innlegg

Dette er nyhetsbrevet 2. desember. Få det i innboksen hver fredag ved å melde deg på her. Det er forskjell på å styre og støtte. SV fikk noen viktige seiere i budsjettforhandlingene, men det er for tidlig å si om regjeringen følger opp intensjonene.   Sett fra Vestlandet, og særlig Bergensområdet, var det et begredelig budsjettforslag regjeringen […]

Dette er nyhetsbrevet 2. desember. Få det i innboksen hver fredag ved å melde deg på her.

Det er forskjell på å styre og støtte. SV fikk noen viktige seiere i budsjettforhandlingene, men det er for tidlig å si om regjeringen følger opp intensjonene.  

Sett fra Vestlandet, og særlig Bergensområdet, var det et begredelig budsjettforslag regjeringen la fram i oktober. Men forhandlingene klarte SV å treffe fem av fem blinker: 

  1. Arna-Stanghelle
  2. Griegakademiet
  3. Samlokalisering av Fiskeridirektoratet/Havforskningsinstituttet, 
  4. Ringeriksbanen og E16 som fellesprosjekt, og 
  5. Penger til KODE, Teater Vestland og Det vestnorske teater. 

Alt dette, som det hadde vært mye bråk om, ble snudd av SV da budsjettenigheten ble lagt fram denne uken. 

(Når det gjelder en del andre og store saker med stor betydning for Vestlandet, som en rekke nye og høyere skatter, var det ingen grunn til å vente endringer fra SV, som for det meste er enig med regjeringen.)

Om E16 sa Voss-ordfører Hans Erik Ringkjøb at «i dag har regjeringa scora mål». På lederplass kontret BT med «Arbeidarpartiet og Senterpartiet har scora eit sjølvmål. Det er SV som har utlikna.»

Jeg vil legge til: SV og regjeringen har sparket ballen litt lengre ned i banen. 

Sannheten er at de fleste av disse seirene har kortvarig levetid. Arna-Stanghelle vil trenge mye mer penger i årene som kommer. Midlene for 2023 legger ikke en centimeter med verken asfalt eller skinner. Det blir en ny fight neste år. 

Om Griegakademiet vedtar Stortinget bare at «arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter». Regjeringen blir bare bedt om å «ikke skrinlegge» samlokaliseringen av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. 

Og Ringeriksbanen er langt unna byggestart. 

Et av de mektigste våpnene en regjering har, er muligheten til å trenere. Ingen statsråder er bundet på hendene til å levere på de overnevnte punktene. Alt kan skyves på og utsettes uten at noen blir anklaget for å avlyse noe. 

Men det som er bra, er bra. Så kommer det nye kamper ganske snart. 

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Mathias er fra Bergen og har vært leder i Initiativ Vest siden høsten 2022. Han har bakgrunn fra presse og politikk.

Andre innlegg

Share This