Fra kraftoverskudd til kraftunderskudd

25 november, 2022 | Nyhende

Mathias Fischer, daglig leder, Initiativ Vest Dette er nyhetsbrevet 25. november. Få det i innboksen hver fredag ved å melde deg på her. God fredag! I det siste årets debatt om strøm, kraftkabler og energimangel har det nærmest vært et premiss at Norge er så selvforsynt med kraft at vi kan løse strømprisproblemet uten mer […]

Mathias Fischer, daglig leder, Initiativ Vest

Dette er nyhetsbrevet 25. november. Få det i innboksen hver fredag ved å melde deg på her.

God fredag!

I det siste årets debatt om strøm, kraftkabler og energimangel har det nærmest vært et premiss at Norge er så selvforsynt med kraft at vi kan løse strømprisproblemet uten mer kraft og uten kraftutveksling. 

For det første er det energimangel i Europa. Det er årsaken til de høye prisene. Det er mangel på fornybar energi. Det er det største hinderet fra å nå klimamålene. Og etter hvert som klimapolitikken fungerer, vil kraftbehovet øke.

Dette er saken

Den siste tiden har det kommet flere relevante rapporter. 

Utfordringene

  • Havvind-optimismen trenger noen kopper med salt. Jo, regjeringen har et ambisiøst mål for havvindproduksjon. Det er at vi i 2040 skal tildele områder for 30 000 MW havvindproduksjon. Dette er et mål som ikke er basert på faglige utredninger, som ikke inneholder kostnadsanslag og ikke kommer med en plan for hvordan det skal oppnås. 
  • En vellykket og lønnsom utbygging av fornybar energi forutsetter muligheter for eksport. Det er lite attraktivt sånn stemningen er i norsk politikk for øyeblikket. Regjeringen, som har nedfelt i Hurdalsplattformen at den ikke skal godkjenne nye mellomlandsforbindelser, skalerte ned ambisjonene for Sørlige Nordsjø II nettopp fordi de ikke vil ha kabel til utlandet. Det går utover lønnsomheten i prosjektet.  
  • Ustabile rammevilkår. Med regjeringens nye forslag til kraftbeskatning, skjer to ting: evnen til å investere går ned, og norsk kraft blir mindre attraktivt for utenlandske investorer. 
  • Det vil kreve subsidier. Verken en storstilt utbygging av flytende havvind eller massiv produksjon av blått hydrogen er lønnsomt i dag, og vil ikke være det på lang tid. Det vil koste staten penger. Nøtten er at ulønnsom fornybarproduksjon konkurrer om de samme pengene som kraftkonsumentene i ny grønn industri.   

Veien videre

  • Rammevilkårene for havvind må raskt på plass. Bransjen trenger en avklaring. 
  • Debatten må tas om balansen mellom subsidier og eksport. Vi kommer ikke i mål dersom kraftproduksjon vil kreve milliarder i statsstøtte fordi produsentene ikke kan eksportere til Europa. 
  • Klimapolitikken må gires opp. Ikke bare fordi det er det rette for kloden, men også fordi det vil gjøre fornybar mer lønnsomt. 
NETTSSIDE MF

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Mathias er fra Bergen og har vært leder i Initiativ Vest siden høsten 2022. Han har bakgrunn fra presse og politikk.

Andre innlegg

Share This