Gode diskusjoner om hva som rører seg på Vestlandet

20 april, 2022 | Nyhende

Deling av kunnskap er en viktig forutsetning for samarbeid. Dette er en av grunnene til at vi har etablert Initiativ Vest, med ti representanter fra ulike steder på Vestlandet representert i styret.

Deling av kunnskap er en viktig forutsetning for samarbeid. Dette er en av grunnene til at vi har etablert Initiativ Vest, med ti representanter fra ulike steder på Vestlandet representert i styret.

Årets andre styremøte

Årets andre styremøte i Initiativ Vest ble gjennomført digitalt, og spennende fremtidsplaner for stiftelsen ble diskutert. I tillegg er kunnskapsutviklingen mellom styrets medlemmer, som representerer et bredt spekter fra Ålesund i nord til Stavanger i sør, en viktig del av styremøtene.  

Viktigheten av å knytte Vestlandet sammen 

På styremøtet denne gangen ble viktigheten av infrastruktur som knytter hele Vestlandet løftet frem som et viktig område, som det er viktig at det blir rettet søkelys på fremover. Dette knytter seg blant annet til arbeidet med å bygge en ny fergefri E39, som vil knytte sammen en rekke bo- og arbeidsmarkedsregioner. En tematikk styreleder Geir Inge Lunde og daglig leder Tommy Aarethun tidligere har løftet frem, blant annet i denne kronikken i Stavanger Aftenblad.  

Rekrutterer til nytt kull av Vestlandsakademiet 

Det er et viktig mål for Initiativ Vest å skape gode møteplasser, og det er et viktig bakteppe for hvorfor vi har startet Vestlandsakademiet. Rekruttering til Vestlandsakademiet er nå i gang for andre år på rad. Orientering om årets kull, og om arbeidet med å rekruttere til det neste kullet ble viet tid på styremøtet. Vestlandsakademiet er seks samlinger over ett år med forskjellige tematiske rekker. Alle er ment til å videreutvikle deltagerne for å bli sterke stemmer i vestlandsdebatten i årene som kommer. Påmelding er nå åpent for unge i alderen 20-35 for å søke om å bli med i neste kull. Les mer her. Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som skjer i tankesmien? Meld deg på vårt nyhetsbrev her. 

Lurer du på noko eller har du innspel?

Initiativ Vest er ei tankesmie lokalisert på Vestlandet. Vi arbeider med viktige samfunns­spørsmål for å bidra til å utvikle regionen.

Kontakt oss gjerne på post@initiativvest.no eller
+47 950 34 940

Andre innlegg

Share This