Hva skjer på Haugalandet?

8 mars, 2024 | Energi og næringsutvikling, Innlegg, Nyhende, Samferdsel

Næringslivet er på speed.

Abonner på våre nyhetsbrev for å få siste nytt og friske perspektiv hver uke. Klikk her for å abonnere.

God fredag! 

Jeg har lenge sittet med et inntrykk av at Haugalandet er en av de mest spennende regionene i landet, der folk og næringsliv virkelig er på tå hev i omstillingen. Så i dag dro Ingrid og jeg til Haugesund for å finne ut om det stemte.  

Vi snakket med Haugaland Vekst, Karmsund havn og Høgskolen på Vestlandet. Vi så alle skipene, alle heisekranene og alt næringsarealet. «Nå går næringslivet på speed», sa en til oss.  

Det er medgangstider, men suksessen kommer ikke av seg selv – og den handler vel så mye om fremtiden som fortiden. Havvind er allerede blitt en stor del av aktiviteten i regionen. Havbruk er viktig. Og innen CCS, hydrogen og batteriproduksjon er det store og realistiske muligheter.  

Det er mye som spiller inn, men her er tre av forklaringene på Haugalands-suksessen som jeg tror flere kan lære av:  

1. En sterk kultur for samarbeid 

Kommunene på Haugalandet – og de er hele ti kommuner som eier Haugaland vekst – står sammen om haugalandsidentiteten og samler seg bak politiske initiativ. Samarbeidsånden i regionen står sterkt. 

Det er også en stolthet knyttet til havnæringene og verftsvirksomhet som bidrar til en helt nødvendig ja-kultur på tvers av kommunene i regionen og i næringslivet.  

Haugalndet4
Initiativ Vekst besøkte Haugaland Vekst.

2. Fremtidsrettede hjørnesteinsbedrifter 

Hydro på Karmøy produserer verdens mest miljøvennlige aluminium. Aibel har nå en større andel av sin aktivitet fra fornybar enn fra olje og gass. At hjørnesteinsbedriftene stuper inn i omstillingen med hodet først skaper en smitteeffekt over på andre aktører i regionen.

3. Tilgang på kraft  

Haugaland næringspark blir enorm. 5000 dekar ferdig regulert, tilrettelagt for batterifabrikk, lagringsplass for CO2 i forbindelse med karbonfangst og-lagring, hydrogen og mye mer.  

Det som vil ta planene ned fra PowerPointen og ut i virkeligheten, er tilgangen på kraft. Nå har en ny linje til Haugalandet fått konsesjon, og med fremtidig havvind på Utsira Nord, vil regionen ha en solid forsyningssikkerhet på kraft. Det gir en trygghet i investeringene til næringslivet.  

Men …  

Én annen ting var det som går igjen i samtalene med haugalendinger: Hordfast. Nå har regjeringen bekreftet at Nasjonal Transportplan kommer før påske. Samtidig gjentar de budskapet om at det blir færre store investeringer. Det er ikke noe tvil om at mulighetene som ligger her i regionen, får vi ikke virkelig utnyttet uten å knytte landsdelen sammen. 

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Kjem frå Bergen og har bakgrunn som statssekretær for Venstre i Klima- og miljødepartementet, rådgjevar i TRY Råd, kommentator i Bergens Tidende og TV2.

Andre innlegg

Share This