Mangel på kompetanse kan bremse det grøne skiftet

21 november, 2022 | Blogginnlegg

Dette var vårt nyhendebrev i veke 46, sendt ut fredag 18. november.

God fredag!

Mangel på kompetent arbeidskraft og kunnskap kan bremse det grøne skiftet. Ein ny rapport laga av Oslo Economics på oppdrag frå NHO og LO syner behovet for folk, forsking og utvikling for ikkje å svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping. 

Legg ein det høgste anslaget i rapporten til grunn vil mangle heile 115 000 sysselsette i dei grøne næringane i 2030. Eit mellomscenario, som må seiast å vera meir realistisk, anslår 64 000. Det lågaste anslaget er eit behov for 13 000 sysselsette utover den generelle utviklinga i økonomien. 

Det er grunn til å uroe seg over tala, ikkje minst her på Vestlandet, då mange av dei grøne næringane allereie er på Vestlandet og må styrke seg her. Det vert også understøtta av denne rapporten, som ser på kompetansebehovet i åtte næringar: Havvind, batteri, hydrogen, karbonfangst- og lagring, maritim sektor, skog, kraftsystem og berekraftige bygg.

Det blir ein kamp om kompetansen. Dei som skal vinne, må vera attraktive. Det gjeld verksemder, men det gjeld ikkje minst samfunna der kompetansen skal bu og leve. 

Viktige innsatsfaktorar i kompetansekampen vert tilgong på bustadar, gode skular og barnehagar, kulturtilbod og stadsutvikling. Koplinga mellom samfunnsutviklinga og næringsutviklinga vert viktigare framover.

I tillegg må koplinga mellom utdanningssektoren, næringslivet og samfunna som skal huse dei nye grøne næringane verta betre. NHO og LO vil no ha på plass ei høgnivågruppe mellom partane i arbeidslivet, relevante departement og samfunnsaktørar for å finne løysingar.

Det kan vera eit smart grep, men endå viktigare er det truleg at lokale og regionale aktørar styrkar samarbeidet og byggjer ein sterkare kultur for dette. Det vil krevje vilje og evne til nytenking hjå aktørane, ikkje minst utdanningsinstitusjonane. 
 

 • Korleis få utdanningar som er enno tettare på behovet i næringsliv og offentleg sektor? 
   
 • Skal alle ha praksis, eller finnast det andre måtar å sikre kontakten mellom utdanning og arbeidsliv som er meir effektiv og mogleg å innføre i stor skala? 
   
 • Korleis få fleire til å ta etter- og vidareutdanning og oppdatere sin kompetanse?
   
 • Torer utdanningsinstitusjonane å sleppe inn fleire frå næringsliv og offentleg sektor som gjesteforelesarar? Og er ein villige til å stille oppe?
   

Andre innlegg

Dette må du vite om distriktsmeldinga

Dette må du vite om distriktsmeldinga

Dette var nyhendebrevet fredag 23. juni. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Heilt sidan Støre-regjeringa flytta inn regjeringskontora har det blitt bygd opp forventningar til distriktsmeldinga. Ikkje så rart når Senterpartiet sit i regjering. Då har...

Fem punkter fra RNB

Fem punkter fra RNB

Dette var nyhendebrevet fredag 12. mai. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Fra regjeringen i går rant det ut pressemeldinger som penger fra Oljefondet. Ikke bare ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram, men flere andre nyheter ble sluppet denne...

Kva med oss som bur her då?

Kva med oss som bur her då?

Dette var nyhendebrevet fredag 28. april. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.For ei tid tilbake deltok eg på eit arrangement om kompetanse og rekruttering. I etterkant kom ein person bort til meg for å fortelja meg ei historie.  «Har du tenkt på kva...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This