Ny eksportreform: Hva har det å si for Vestlandet?

18 mars, 2022 | Nyhende

-Vestlandet er selve hjerte i eksportnasjonen Norge, sa næringsminister Jan Christian Vestre når han la frem regjeringens nye satsing på økt eksport. Politikk som påvirker eksport, har mye å si for regionen. 
18.03 Nettside thumbnail 1
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) presenterer eksportreformen Hele Norge Eksporterer. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

-Vestlandet er selve hjerte i eksportnasjonen Norge, sa næringsminister Jan Christian Vestre når han la frem regjeringens nye satsing på økt eksport. Politikk som påvirker eksport, har mye å si for regionen. 


Eksportreformen Hele Norge eksporterer ble lansert forrige uke. Regjeringen med næringsminister Jan Christian Vestre i spissen vektlegger at myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal jobbe tett sammen for å øke eksporten i Norge utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

Betydningen for Vestlandet

I en felles næringsstrategi for de tre vestlandsfylkene som er utviklet i regi av Vestlandsrådet har eksport blitt pekt på som en mulighet for utvikling av næringslivet. Solveig Ege Tengesdal i opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune har tatt del av arbeidet med den felles strategien og har blitt sitert på at Vestlandet har tradisjonelt vært sterke på råvareeksport, og at nå skal vi bli minst like flinke på teknologieksport.

Vestlandsrådet

 • Vestlandsrådet er et politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunene i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal 
 • Vestlandsrådet er dannet for å styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt, og utgjør en politisk kraft som er sterkere enn de deltakende fylkeskommunene er hver for seg 
 • Vestlandsrådet består av representanter fra fylkestinget sine medlemmer i de ulike fylkene 
 • Styringen av Vestlandsrådet går på omgang, og i 2022 sitter Rogaland fylkeskommune i spissen 

Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Næringsstrategien fremhever CCS, hydrogen og sirkulære modeller 

Eksportnæringer slik som maritim/offshore, sjømat og kraftintensiv industri har tradisjonelt vært viktige eksportnæringer for vestlandsfylkene. Fra næringsstrategien ligger det et ønske om å styrke eksporten, og i tillegg fremheves verdikjeder slik som CCS, hydrogen og sirkulære modeller som har konkurransefordeler. 

Hva mener vestlandsaktørene? 

De forskjellige aktørene på Vestlandet har i stor grad stilt seg positiv til tiltakene. Fra Næringsforeningen i Ålesund har leder Lene Trude Solheim pekt på at deres fokus er å se de faktiske resultatene og verdiskaping denne satsingen skal skape for eksportbedriftene. Tidligere har også daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen sammen med administrerende direktør i Bergen Næringsråd Marit Warncke i E24 skrevet at næringene må få best mulig verktøy for å tilrettelegge for omstillingen. 

Hva innebærer reformen? 

Eksportreformen innebærer disse tiltakene: 

 • Nasjonalt eksportråd etableres. Dette får representanter fra departementer, virkemiddelapparatet og partene i arbeidslivet. Dette blir en stabs- eller sekretærfunksjon som skal serve involverte aktører. Rådet skal gi råd til regjeringen om fem til ti nasjonale, strategiske eksportsatsinger. De to første presenteres torsdag. Som følge av den nye modellen, vil Eksportstrategirådet, som ble etablert 1. juli 2021 og som foreløpig ikke har noen ansatte, avvikles som etat. 
 • Havvind er den første nasjonale, strategiske eksportnæringen som regjeringen har besluttet. 
 • Mer og grønnere maritim eksport er den andre nasjonale, strategiske eksportsatsingen. 
 • «Én dør inn»: Små og store bedrifter skal i løpet av et døgn få svar på hvordan de kan få videre hjelp av virkemiddelapparatet. Regjeringen ønsker at bedriftene kommer raskere til målet. Vestre sier at dette er et resultat av svært mange tilbakemeldinger fra bedrifter om problemer med å navigere i jungelen av ordninger i et sammensatt virkemiddelapparat. 
 • Eksportbedrifter kan få dekket inntil 50 prosent av kostnaden for eksportfremstøt og deltakelse på messer. 
 • Til våren kommer regjeringens egen batteristrategi. Det skal gjøre Norge til en foretrukket batteridestinasjon for aktører nasjonalt og internasjonalt. 
 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin) får et bredere mandat for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter. 
 • Regjeringen har besluttet at Eksfin skal få en sterkere regional tilstedeværelse i Ålesund og Stavanger. Kontorene skal åpnes i 2022 med to ansatte på hvert kontor. Samtidig får Eksfin et bredere mandat for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. 

Kilde: Stavanger Aftenblad 

Nora Marie Mjølhus

Kommunikasjonsrådgjevar
Kjem frå Stavanger og har ein bachelorgrad i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen

Andre innlegg

Share This