2022 innviet: Grønt skifte og kompetanse på agendaen

10 januar, 2022 | Nyhende

- Dette er hvorfor vi stiftet Initiativ Vest: For å styrke samarbeidet langs hele vestlandskysten, sier styreleder Geir Inge Lunde som avslutning på fremtidsdialogen under nyttårsmøtet til Vestland fylkeskommune. 

Med fylkesordfører Jon Askeland og fylkesvaraordfører Natalia Golis i spissen, ble nyttårsmøtet til Vestland fylkeskommune i år gjennomført digitalt. Temaene var Vestlandsporteføljen, de grønne mulighetene i regionen og kompetanse for fremtiden.

Fremtidsdialog
Styreleder Geir Inge Lunde i dialog med panelister.
Foto: Skjermdump fra digitalt nyttårsmøte

En av bolkene på nyttårsmøtet til Vestland fylkeskommune var en samtale om fremtiden ledet av styreleder i Initiativ Vest, Geir Inge Lunde.
Dette er hvorfor vi stiftet Initiativ Vest: For å styrke samarbeidet langs hele vestlandskysten, sa han som avslutning.

Høsten 2021 presenterte Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge sin #Vestlandsportefølje, som er utarbeidet av konsulentselskapet EY. Dette arbeidet fikk naturligvis stor plass på årets nyttårsmøte. Gjennom denne rapporten blir det store potensialet innenfor de grønne verdikjedene i Vestland dokumentert på en omfattende og god måte, samtidig som noen av de utfordringene en står overfor adressert. 

Nyttarsmotet 1
Vestland fylkeskommune sitt nyttårsmøte for 2022 gikk av stabelen mandag 10. januar.
Foto: Skjermpdump fra Grøn Region Vestland


Kompetansebehovet tydelig adressert  
Kompetansebehovet i møtet med de store oppgavene og mulighetene vi står overfor fremover var en sentral del av møtet. Flere av aktørene pekte på behovet for å ha utdanninger som sikrer at vi kan møte det kompetansebehovet vi ser.
 
En av dem som pekte på dette er Torbjørn Mjeldstad, rektor ved Fagskulen i Vestland. Han pekte blant annet på at «utdanning er en av de største driverne for sentralisering» og at næringslivet i Vestland har stort behov for «tilgang på rett kompetanse der de er». 
 
Geir Kåre Resaland, som er prorektor for regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, snakket i sitt innlegg om samspillet mellom høyere utdanning og arbeidslivet for å utvikle kompetansen for fremtiden. Han presenterte noen av de grepene som HVL nå tar, og kom samtidig med en tydelig oppfordring til aktører i regionen om å komme med «bestillinger» til HVL på hva en trenger.  

 
Søkelys på fremtiden 
Arbeidet som ble gjort av fylkeskommunen, og temaene som ble løftet frem på årets møte harmonerer godt med fokuset til oss i Initiativ Vest fremover.  
 
– I høst vedtok vi at det å bidra til et styrket samarbeid på Vestlandet skal være et av Initiativ Vest sine fokusområder framover. Vi ønsker å bidra til å løfte frem nye tanker og ideer, samtidig som vi skal utfordre. Derfor er vi glade for at vi fikk muligheten til å lede denne debatten, sier styreleder i Initiativ Vest Geir Inge Lunde 
 
Samarbeid er et område som blir trukket frem av «alle» i disse dager, og det blir pekt på som en viktig faktor for å lykkes med å løse store oppgaver fremover og å utløse det potensialet som finnes i regionen. 

– Vestlandet har store muligheter og store utfordringer som må løses i årene som kommer. Ikke minst gjelder dette innenfor omstilling, og utvikling av grønne næringskjeder. «Alle» er enige om at samarbeid vil være en nøkkel for å lykkes fremover, og mitt mål med denne samtalen var å komme litt mer inn på hva dette konkret skal bety. Det blir avgjørende fremover, sier Geir Inge Lunde.

Panelistene i fremtidsdialogen var:

  • Eigil Knutsen, leiar finanskomiteen på Stortinget 
  • Johannes Aalbu, program manager digital R&D/hydrogenprosjekt i Hydro Aluminium 
  • Nils Fjeldstad Lino, elev Åsane vidaregåande skule 
  • Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet 
  • Margareth Hagen, rektor Universitetet i Bergen 

Lurer du på noko eller har du innspel?

Initiativ Vest er ei tankesmie lokalisert på Vestlandet. Vi arbeider med viktige samfunns­spørsmål for å bidra til å utvikle regionen.

Kontakt oss gjerne på post@initiativvest.no eller
+47 950 34 940

Andre innlegg

Tradisjonen tro – en desentralisert fortelling om norske juletradisjoner  

Tradisjonen tro – en desentralisert fortelling om norske juletradisjoner  

Fra bryggerikrangler om den originale julebrusen til svineribbe vs. pinnekjøtt utforsker vi julens mangfold på Vestlandet. Tradisjonelle julemåltider avslører politiske valg i etterkrigstiden, mens syv slag småkaker og religion gir innsikt i regionens kulturelle arv. Denne artikkelen presenterer julefakta fra Vestlandet, krydret med litt historie og politikk. 

Share This