Styremøte i Ålesund – fokus på viktige områder for Vestlandet

2 september, 2021 | Nyhende

Skjermbilde 2021 09 02 kl. 14.07.32

Tysdag 31.08 arrangerte Initiativ Vest styremøte i Ålesund. I tillegg til sjølve styremøtet var eksport og kunnskapsmiljøa på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i fokus.

Fokus på eksport, teknologi, bærekraft og samarbeid

I samband med styremøtet var det lagt opp eit tett program med innlegg, presentasjonar og omsyning i Norsk Maritimt Kompetansesenter. Lene Trude Solheim frå Næringsforeningen Ålesunsregionen haldt eit innlegg der ho med anna snakka om arbeidet som er gjort kring Eksfin (Giek / Eksportkreditt) og det nye Eksportstrategirådet som er lagt til Ålesund. I tillegg fekk vi presentert arbeidet til Åkp ved dagleg leiar Per Erik Dalen.

– Initiativ Vest er skipa for å løfte fram Vestlandet og for å bidra til meir samarbeid. Eg er imponert over alt det spanande som skjer i Ålesund og miljøet kring – særskilt innanfor teknologi og bærekraft. Det er også inspirerande å sjå kva dei har fått til innanfor samarbeid, kunnskapsdeling og samhandling. Om Vestlandet skal lukkast må vi samarbeide meir og betre, og då trur eg mange kan lære av og la seg inspirere av alt det som skjer her, seier styreleiar Geir Inge Lunde

Deltok med bidrag under The North West

Skjermbilde 2021 09 02 kl. 14.15.09

I tillegg til styremøtet og omsyninga i kunnskapsmiljøa 31.08 deltok vi også under The North West International SDG Conference. Her har Initiativ Vest deltek og fasilitert fleire sesjonar. Tidlegare i år signerte vi ein samarbeidsavtale med The North West og dette vert fyrste bidraget inn i dette samarbeidet, der målsetjinga er å i fellesskap bidra til å utvikla berekraftige regionar.

Onsdag kveld arrangerte vi ein debatt som sette fokuset på «Vestlandet i framtida». I denne debatten deltok fylkesordførar i Rogaland Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal Per Vidar Kjølmoen, Glen Bradley frå Rotstein AS og Gjermund Kvernmo Langseth som er dagleg leiar i The North West. Dei var alle samde om at meir samarbeid vert viktig framover, og det vart med anna peika behovet for betre koordinering av stortingsbenkane i dei tre vestlandsfylka. Den felles næringsstrategien for dei tre vestlandsfylka, som Initiativ Vest har vore med å utforme, tener som eit godt grunnlag for denne. Likevel er det korleis denne vert fulgt opp som vil avgjere i kva grad det vert ei suksesshistorie.

Tommy Aarethun

Kommunikasjonssjef
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Vestlandsakademiet drøfta kompetanseutfordringar

Vestlandsakademiet drøfta kompetanseutfordringar

No må barrierane brytast ned. Det vart konklusjonen når Vestlandsakademiet drøfta kompetanseutfordringane ein står ovanfor. Torsdag 12. januar var det andre kullet i Vestlandsakademiet samla til den fjerde av seks samlingar. Denne gongen var kompetanse...

Nytt notat: Vestlandet dårligst representert i regjering

Nytt notat: Vestlandet dårligst representert i regjering

I et nytt notat har vi kartlagt den geografiske representasjonen i regjeringene fra Syse til Støre. Last ned PDF. Det betyr noe hvor du kommer fra. I norsk politikk er det en lang tradisjon for å være bevisst på geografisk fordeling.  Valgordningen er rigget for...

Søk masterstipend fra Initiativ Vest

Søk masterstipend fra Initiativ Vest

Vil du skrive mastergrad om energi, samferdsel eller maktproblematikk på Vestlandet? Vi lyser ut inntil to masterstipend fra høsten 2023. Alle fagretninger kan være aktuelle, så lenge det dekker ett av disse tre områdene:  Energi Temaer som Vestlandets fremtidige...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This