Tre kart som viser at NTP svikter E39/Kyststamveien

2 april, 2024 | Nyhende, Samferdsel

Kyststamveien trenger en satsing. Den er foreløpig langt unna. E39 taper i regjeringens NTP.

Torsdag 4. april kl 10 inviterer vi til webinar om Nasjonal transportplan og hva den betyr for å binde sammen Vestlandet.

På dette webinaret møter du: 

  • Geir Inge Lunde, styreleder i Initiativ Vest
  • Tormod Andreassen, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
  • Øyvind Halleraker, Hordfast AS
  • Sara Sekkingstad, ordfører i Alver kommune
  • Jenny Følling, ordfører i Sunnfjord kommune
  • Lene Trude Solheim, NHO Møre og Romsdal

Les mer og meld deg på her.

Det korte svaret er at regjeringens NTP er en tapt mulighet. Disse tre kartene illustrerer hvorfor.

1. Kysten er kortest, men treigest

Kortest men treigest.001

Skal du reise Vestlandet fra nord til sør, lønner det seg ikke å kjøre på Vestlandet. Skal du for eksempel fra Egersund til Kristiansund, er det vesentlig kortere å kjøre langs kysten, men det går likevel vesentlig raskere å reise omveien via hovedstaden.

En satsing på samferdsel på Vestlandet ville endret dette.

2. De store prosjektene droppes

E39 hvit.001

Prosjektene i Nasjonal transportplan sorteres i tre kategorier: Prioriterte for første seksårsperiode; prosjekter i Statens vegvesens «planportefølje», som skal gjennomføres i løpet av tolv år; og «utviklingsporteføljen», som er prosjektene som i realiteten er utsatt på ubestemt tid og det knapt skal brukes ressurser på.

De to største prosjektene, med størst betydning for reisetid på E39, er Møreaksen og Hordfast. Begge puttes i utviklingsporteføljen.

De to prioriterte prosjektene er viktigere lokalt enn de er for å binde sammen landsdelen.

3. Alle veier fører til Øst

Screenshot 2024 04 02 at 13.44.01

Dette kartet fra NTP viser samtlige prosjekter i planen. Så godt som alle veiene går østover mot Oslo, mens vestlandskysten bare har noen få striper.

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Mathias er fra Bergen og har vært leder i Initiativ Vest siden høsten 2022. Han har bakgrunn fra presse og politikk.

Andre innlegg

Share This