Søk opptak til Vestlandsakademiet

4 april, 2024 | Nyhende, Vestlandsakademiet

Er du en opptatt av samfunnsutviklingen på Vestlandet? Og mellom 20 og 35 år? Da bør du sjekke ut Vestlandsakademiet!  

Søk opptak ved å klikke på denne lenken!

Vestlandsakademiet er drevet av Initiativ Vest. Vi er en uavhengig tankesmie for langsiktig tenkning for utviklingen av Vestlandet. For å møte fremtidens utfordringer, mener vi at makten må spres og at vi må skape en samlet landsdel fra nord til sør. Vestlandets naturresurser gir en unik mulighet til å bidra i det grønne skiftet, men det krever en ambisiøs felles satsing for regionen. Initiativ Vest skaper debatter, fremmer løsninger og bidrar til samarbeid. 

Vi ønsker å løfte flere unge stemmer fra regionen for å representere Vestlandets interesser, muligheter og behov nå og i fremtiden. Derfor mener vi det er nødvendig å skape arenaer der en kan samle og bygge sterke felleskap for å påvirke samfunnsutviklingen i hele Norge.  

Akademiet er for samfunnsengasjerte vestlendinger mellom 20 og 35 år. Her samler vi folk fra næringsliv, organisasjoner, politikk og øvrig samfunnsliv. Som deltaker får du muligheten til å påvirke samfunnet og et nettverk å ta med seg videre. 

Det fjerde kullet av Vestlandsakademiet gjennomføres fra august 2024 til våren 2025, med fysiske og digitale samlinger. Som deltaker i akademiet får du mulighet til å være en del av Initiativ Vests alumninettverk.  Deltakelse i akademiet er gratis.

Å delta i Vestlandsakademiet er noe jeg anbefaler til alle! Å lære, diskutere og bli utfordret av andre engasjerte har vært utrolig givende. Vi trenger å møtes på tvers av sektorer og geografi, og her skiller Vestlandsakademiet seg ut.  

Gjermund K. Langset, tidligere deltaker i Vestlandsakademiet 

Møteplan  

Torsdag 22. august – fysisk samling i Stavanger  

Oktober – fysisk eller digital samling       

Desember – digital samling  

Mandag 10. februar – fysisk samling i Bergen  

April – digital samling 

Mai – fysisk samling i Bergen  

Har du lyst til å være en del av Vestlandsakademiet?

Frist for å søke er 1 juni 
 

Spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektleder Ingrid Wågen på ingrid@initiativvest.no 

 

Andre innlegg

Share This