Det meste av livet må vi laga sjølve

24 april, 2023 | Blogginnlegg

Dette var nyhendebrevet fredag 21. mars. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.

Neste veke inviterer våre samarbeidspartnarar i The North West til sin årlege konferanse i Ålesund. Konferansen samlar næringsliv, politikarar, offentleg sektor og andre beslutningstakarar. Der er vi sjølvsagt på plass, og sjølv skal eg med anna delta i ei panelsamtale om rekruttering under årets hovudkonferanse Liv laga for næringsliv og vekst. 

Programmet og opplegget i Ålesund kan du lese meir om her. 

Tittelen på årets konferanse, Liv laga,  er god og utrykket dreier seg om framtida. Altså, er ting liv laga framover? Spørsmåla som vert reist under denne overskrifta er etter mitt verdt å reflektere kring for fleire enn dei av oss som skal delta på sjølve konferanse.

Kan vi forvente at andre «lagar livet»  for oss, eller må vi ta ansvar for det sjølv?

La oss sjå litt på det siste året når vi skal reflektere kring dette spørsmålet.

Ei sak som har fått mykje merksemd det siste halve året er skatt, og særskilt regjeringa sitt framlegg til ein ny grunnrenteskatt på havbruk. Ei sentral næring på Vestlandet og langs heile kysten. I Møre og Romsdal har saka fått mykje merksemd og før påske vart «Vestlandsopprøret» sparka i gang i Atlanterhavsparken av sentrale næringslivstoppar. 

Ein kan ha ulike meiningar om skatt og skattenivå, men at prosessen har vore uheldig og skapt stor usikkerheit er vanskeleg å kome utanom. Skatten skal landast i Stortinget før sumaren, men framleis er det usikkerheit knytt til korleis dett endeleg landar. Denne veka er regjeringa sine «lakseutsendingar» på Færøyene for å lære, melder E24

I tillegg har det vore eit tungt år for samferdsleløyvingar i retning Vestlandet. I statsbudsjettet kom det fyrste sjokket, då fleire sentrale prosjekt i landsdelen var skrota av regjeringa. Fleire av desse vart kjempa inn igjen etter iherdig innsats av Audun Lysbakken (SV) og andre politikarar på Stortinget. 

Like før påske kom det neste sjokket, då samferdsleetatane sine prioriteringslister til ny Nasjonal transportplan (NTP) vart kjent. På ny må ei rekkje organisasjonar, verksemder og politikarar ta kampen for å auka dei totale råmene for på sikre at naudsynt infrastruktur i regionen kjem på plass. 

På den positive sida kan vi trekke fram at ei sak som mange har etterlyst over tid no ser ut til å ha kome inn på eit godt spor. Denne veka la regjeringen fram sin handlingsplan for raskare nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet. Sentralt i dette er eit hurtigspor for konsesjonsbehandling av enkle saker og framlegg om at nettselskapa skal ta omsyn til prosjekta sin modenheit ved fordeling av nettkapasitet.

For å svare på mitt eige spørsmål.

Det meste av livet må vi ta ansvar for å lage sjølve, men sakene over syner også at vi i landsdelen er avhengige av at nasjonale råmevilkår og løyvingar påverkar dette i aller høgste grad. Sakene over syner også at det er mange kampar å ta og saker å gripe fatt i for landsdelen framover.

Dei kampane må vi ta i lag!

Andre innlegg

Dette må du vite om distriktsmeldinga

Dette må du vite om distriktsmeldinga

Dette var nyhendebrevet fredag 23. juni. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Heilt sidan Støre-regjeringa flytta inn regjeringskontora har det blitt bygd opp forventningar til distriktsmeldinga. Ikkje så rart når Senterpartiet sit i regjering. Då har...

Fem punkter fra RNB

Fem punkter fra RNB

Dette var nyhendebrevet fredag 12. mai. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Fra regjeringen i går rant det ut pressemeldinger som penger fra Oljefondet. Ikke bare ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram, men flere andre nyheter ble sluppet denne...

Kva med oss som bur her då?

Kva med oss som bur her då?

Dette var nyhendebrevet fredag 28. april. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.For ei tid tilbake deltok eg på eit arrangement om kompetanse og rekruttering. I etterkant kom ein person bort til meg for å fortelja meg ei historie.  «Har du tenkt på kva...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This