Gode diskusjoner om regionenes fremtidige rolle i Vestlandsakademiet

9 februar, 2022 | Nyhende

Samtidig som reverseringsdebatten nå raser andre steder i landet handlet Vestlandsakademiets fjerde samling om hvilke regioner vi trenger i Norge i fremtiden.

Samtidig som reverseringsdebatten nå raser andre steder i landet handlet Vestlandsakademiets fjerde samling om hvilke regioner vi trenger i Norge i fremtiden. Fokuset var på innhold og oppgåver. 

Som en del av vårt arbeid med å utvikle Vestlandet samler vi unge deltakere for å diskutere ideer og perspektiver som er viktige for regionen. Denne gang handlet samlingen om regional utvikling.  

Skjermbilde 2022 02 07 kl. 20.15.27

Hva er Vestlandsakademiet?

  • Et samlingsbasert akademi
  • Et sted hvor unge tilegner seg ny kunnskap
  • Et rom for å drøfte hvordan Vestlandet kan utvikles fremover


16-08 er like viktig som 08-16 

Daglig leder i The North West, Gjermund Kvernmo Langset, fortalte deltakerne om deres arbeid med bærekraftige regioner i Ålesund og Møre og Romsdal. Under samlingen pekte han blant annet på at timene etter jobb er like viktige som timene i jobb når vi snakker om distriktsutvikling, og at dette er et viktig perspektiv å ha med i disse diskusjonene.  
 
Hvilke regioner skal vi ha i fremtiden? 

Videre i opplegget holdt vår daglige leder Tommy Aarethun et innlegg der han fortalte om den historiske utviklingen i debatten om det regionale forvaltningsnivået i Norge, og delte tanker om hvor debatten om regioner i Norge står nå.  
 
Et overordnet spørsmålet for videre diskusjon i samlingen var om strukturen og oppgavefordelingen mellom de regionale nivåene reflekterer utviklingen som har skjedd i Norge. 

Innholdet i Vestlandsakademiet er faglig forankret og målet er å følge med på nasjonale og lokale diskusjoner. Som bakgrunn for diskusjonene som ble drøftet av deltakerne la vi til grunn tre ulike utredninger vi mener er relevante: 

Med utgangspunkt i disse diskuterte vi hva en bærekraftig region er, hvordan man utvikler de og om en desentralisert sentralisering kan være en del av fremtidens regioner. 
 
Tydelige stemmer for Vestlandet er viktig i årene som kommer 

En viktig målsetning med Vestlandsakademiet er at deltakerne skal få ta del i et nettverk, og samtidig bli inspirert til å ta disse drøftingene med seg inn i sin egen hverdag. På den måten er målet også at de skal bli viktige stemmer for Vestlandet i årene som kommer. 

Vestlandsakademiet høsten 2022 er under planlegging nå. Har du spørsmål, ikke nøl!

Tommy Aarethun

Kommunikasjonssjef
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Share This