Initiativ Vest på klimafestivalen Varmere Våtere Villere

15 mars, 2024 | Arrangement, Nyhende, Samferdsel

Denne uken arrangeres klimafestivalen Varmere Våtere Villere i Bergen.

Utslippsfrie hurtigbåter

Sammen med Maritime CleanTech arrangerte vi hurtigbåtdebatt under klimafestivalen Varmere Våtere Villere.  

Hurtigbåtene som kjører rundt i fjordene og langs kysten har vært klimaverstinger, men skal nå med ny teknologi, politisk vilje og penger bli klimavinnere.  

Debatten ble ledet av daglig leder i Initiativ Vest Mathias Fischer, og panelet besto av:  

  • Stian Davies, fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune (Ap) 
  • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre 
  • Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV 
  • Terje Søviknes, andre nestleder i FRP 
  • Lars Inge Vågen, kommersiell direktør i Norled.  
VVV Dag 2 Haara 2024 187A3651

Bilder: Øystein Haara

Panelet ga et mangfoldig perspektiv på utfordringene og mulighetene som ligger i overgangen til grønn skipsfart. Teknologien for å redusere utslipp er tilgjengelig, men nøkkelen til å realisere disse endringene er kostbar. Det store spørsmålet for debatten var hvem som skulle ta regningen for de utslippsfrie hurtigbåtene.   

Fylkesvaraordfører Stian Davies etterlyste bidrag fra staten. Uten at staten tar deler av regningen, vil det ikke bli lavutslipp på det nyeste hurtigbåtanbudet. Da blir det nok en runde med diesel.  

Fra rederiets side ble det understreket at smartere kontrakter og utlysninger kan gjøre prosjektene mer gjennomførbare og mer rimelige. Diskusjonen inkluderte også erfaringer fra elektrifiseringen av ferger i fylket og behovet for mer støtte fra sentrale myndigheter i denne omgangen. 

Debatten understreket betydningen av offentlige anbud for å redusere utslippene og mulighetene for å eksportere miljøteknologi. 

Folkeavstemningen: Å lete eller ikke lete

Bilder: Øystein Haara

Daglig leder Mathias Fisher ledet også en duell om letestans etter norsk olje og gass.

Panelet besto av Klaus Mohn og Silje Lunberg på den ene siden, og Torbjørn Giæver Eriksen og Øystein Sjølie på den andre siden. Publikum fikk dele sin meningen gjennom en folkeavstemning før og etter duellen.

Andre innlegg

Share This