Innlegg: Manglande tilgang på kraft er ikkje eit luksusproblem

10 februar, 2021 | Blogginnlegg

Untitled design 7

Det bør bekymre langt fleire enn kraftdirektørar og vestlendingar at ti industriprosjekt på Vestlandet no er sett på vent grunna manglande krafttilgang. 

 Noreg har store ambisjonar om grøn omstilling i åra som kjem, noko som med anna kjem tydeleg fram i regjeringa sin nyleg framlagte klimaplan for 2021-2020. Auka grad av elektrifisering vert sett på som ein naudsynt føresetnad for at Noreg skal kunne nå klimamåla og greie omstillinga til lågutsleppssamfunnet.   
 
Tilgang på kraft og nettkapasitet er sentrale tema når ein snakkar om elektrifiseringa av Noreg. Denne tematikken er aktuell for fleire regionar, men situasjonen er i desse tider særskilt prekær på Vestlandet. Denne veka kunne vi lese om at Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg. Han etterlyser eit taktskifte for å få på plass naudsynt infrastruktur.  
 
I saka kan ein lese at det no er ti industriprosjekt langs kysten av Vestland som er satt på vent grunna manglande tilgang på kraft. «Eit luksusproblem» skildrar statssekretær i Olje- og energidepartementet Tony Christian Tiller det som, og legg til at han heiar på dei. Slik vi ser dette er dette ikkje eit luksusproblem, men eit problem som bør bekymre langt fleire enn kraftdirektørar og vestlendingar, og som vi som nasjon må handtere dersom vi skal nå dei tydeleg ambisjonane om omstilling av samfunnet.  
 
I likskap med Tømmernes (BKK) trur vi det er naudsynt å tenke nytt. Er dagens regulerings- og planverksregime tilpassa tempoet i det grøne skiftet, eller finnes det nye idear og betre løysingar som er tilpassa dagens situasjon og utvikling? Kan ny nettutvikling i større grad ta omsyn til næringsutvikling og grøn omstilling? 
 
Å omstille Noreg er ei felles oppgåve som må løysast i samspel mellom ei lang rekke aktørar. Det er viktig å sikre at naudsynt infrastruktur som er tilpassa eit moderne grønt næringsliv kjem på plass.   
 
Det er positivt at Tiller varslar at dei skal sjå på moglege grep i samband med arbeidet med ei ny stortingsmelding om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar som er venta før sumaren.  

Vi vonar dette vert ei heilskapleg og nytenkande melding som bidreg til å akselerere ny grøn industriutvikling – både på Vestlandet og andre stadar.

Ole Rasmus Øvretveit
Dagleg leiar i Initiativ Vest   
 

Andre innlegg

Dette må du vite om distriktsmeldinga

Dette må du vite om distriktsmeldinga

Dette var nyhendebrevet fredag 23. juni. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Heilt sidan Støre-regjeringa flytta inn regjeringskontora har det blitt bygd opp forventningar til distriktsmeldinga. Ikkje så rart når Senterpartiet sit i regjering. Då har...

Fem punkter fra RNB

Fem punkter fra RNB

Dette var nyhendebrevet fredag 12. mai. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Fra regjeringen i går rant det ut pressemeldinger som penger fra Oljefondet. Ikke bare ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram, men flere andre nyheter ble sluppet denne...

Kva med oss som bur her då?

Kva med oss som bur her då?

Dette var nyhendebrevet fredag 28. april. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.For ei tid tilbake deltok eg på eit arrangement om kompetanse og rekruttering. I etterkant kom ein person bort til meg for å fortelja meg ei historie.  «Har du tenkt på kva...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This