Jakter på superkreftene i Nordfjord: – Vi skal være kontaktpunktet

31 mars, 2022 | Nyhende

Kun 1 av 5 flytter tilbake etter endt utdanning. Nå hjelper daglig leder i Nordfjordakademiet Tonje Bjerkan jobbsøkende å finne sin plass i regionen.

Kun 1 av 5 flytter tilbake etter endt utdanning. Nå hjelper daglig leder i Nordfjordakademiet Tonje Bjerkan jobbsøkende å finne sin plass i regionen.

092A6786solfure

Nordfjordakademiet

Sammen med en bred gruppe samarbeidspartnere skal Nordfjordakademiet bli en sentral hub mellom næringsliv i den offentlige og privat sektor, utdanningsinstitusjoner, skoler og alle som ønsker å vite mer om mulighetene finnes i Nordfjord. Akademiet vil følge ungdommene gjennom hele opplæringsløpet og inn i yrkeslivet.

Foto: Sol FureTonje Anette Bjerkan er daglig leder og var selv en av de som valgte å reise tilbake til Nordfjord.

-Da jeg var ung og bodde i Stryn visste jeg ikke hvilke jobbmuligheter som var her. Eventyrlyst og muligheten til å oppleve de store forholdene førte meg til Australia. Likevel tok jeg valget sammen med min familie om å flytte tilbake.

Nordfjord trenger både fagarbeideren og data-ingeniøren

Det er ikke bare ønsket om å stifte sitt eget som har lokket Tonje hjem. Hun peker på at det allerede finnes gode og givende arbeidsplasser i hele regionen – fra nisjebedrifter til de som er verdensledende på sine felt. En viktig fellesnevner for disse bedriftene er fokuset på innovasjon og teknologi.

-Samtidig har også offentlig sektor et skrikende behov for rekruttering, der det er behov for både fagbrev og mastergrader. Karrieremulighetene i Nordfjord er på linje med mulighetene større steder.

Helsearbeidere, psykologer, arkitekter, fagarbeidere, dataingeniører og regnskapsmedarbeidere blir alle nevnt når Tonje trekker frem hva slags kompetanse de leter etter.

Hun beskriver Nordfjordakademiet som et knutepunkt for de som ønsker seg til regionen.

-Dersom man melder seg inn som arbeidssøker kan vi ta direkte kontakt med kandidaten og har tett oppfølging frem til man finner den rette veien inn i arbeidslivet i Nordfjord.

Jakter på superkreftene i regionen

Tonje vektlegger at de også jobber aktivt med ungdommen som er i regionen slik at de vet om mulighetene før de drar ut på videre utdanning.

-Det er viktig at de er stolt over regionen og det flotte næringslivet vi har, forteller hun.

Gjennom et program som de har kalt Jakten på Superkreftene ser de på utfordringene barn og ungdom har når det gjelder valg om utdanning.

-Skolene gjør en god jobb, men det er ikke etablert systematiske ordninger for å sikre at barna får utvikle både sin interesse og kompetanse rundt det å velge yrke og utdanning.

Selve prosjektet skal ta i bruk helt nye metoder for at barn og ungdom skal få rom til å finne sine superkrefter, bli kjent med alle yrker og få et forhold til bedriftene og kommunene i Nordfjord.

-Et eksempel er en sommerskole vi avholdte i fjor sommer i to av våre kommuner, hvor barna fikk erfare et nytt yrke hver dag for å bli bedre kjent med faget. Det viktiger her var å kombinere lek og læring.

I følge Telemarksforskning kommer kun 1 av 5 studenter tilbake etter endt utdanning utenfor fylket. Det ønsker Tonje å gjøre noe med.

-Det er viktig å tenke langsiktig, og at arbeidet må starte med de som bor her i dag.

Alumni-nettverk for Nordfjordinger

Ideen om Nordfjord alumni kom fra potensialet akademiet så i videregåendeskoleelevene i regionen.

-Når alle er ferdige på videregåendeskole i regionen vil de få en invitiasjon til på melde seg inn i klubben for at vi kan holde kontakt med dem videre. Et medlemskap i Nordfjord Alumni skal være et livslangst løp.

Tonje viser til at om 10-15 år med dette arbeidet vil man se en utrolig base av tidligere elever som kanskje er klare for å vende nesen hjem til regionen. Nordfjordakademiet jobber tett med bedrifter, kommuner og andre organisasjoner for å se på hele utdanningsløpet til ungdommene – fra barnehage til tidlig yrkesliv. De har derfor mange samarbeidspartnere både innen kompetanse og næring.

-Vi har et spesielt samarbeid med Framtidsfylket der vi jobber tett på bedriftene i vår region og har de som en veldig dyktig partner til å nå videre ut nasjonalt.

Framtidsfylket jobbar for å rekruttere og beholde kompetanse og arbeidskraft i Vestland.

Tonje viser til at ved å jobbe sammen har de troen på at både lokale bedrifter vil kunne få et nærere tilbud samtidig som de kan nå ut til flere med muligheter på Vestlandet. Akademiet samarbeider også med lokale næringsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og lokale aktører eller klynger.

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene har vært særlig positive både fra næringsliv, det kommunale, ungdommen og foreldre. Videre planer for Nordfjordakademiet er å øke kompetansen for å velge Nordfjord som arbeidsplass. Deres hovedmål er å følge barn og ungdom i Nordfjord gjennom hele opplæringsløpet og inn i yrkeslivet.

-Vi skal sette hvert enkelt individ i fokus og bygge opp kompetansen deres på valgmulighetene de har i livet sitt med utgangspunkt i det lokale yrkeslivet i Nordfjord.

I framtiden skal det være enklere for ungdom å finne yrke

TDenne helhetlige tilnærmingen skal sikre at ungdom får mulighet til å finne sine unike evner.

Hun håper på at i fremtiden skal det være mye enklere for ungdommen din å vite hvilket yrke som passer best og hva en arbeidsplass ønsker seg. De ønsker å jobbe langsiktig, grundig og tålmodig.

-Planen videre er å fortsette å være kontaktpunktet til alle som tenker Nordfjord. Vi skal være innovative og utvikle tiltak som vil gjøre Nordfjord kjent som en attraktiv bo- og arbeidsregion – både for de som bor her i dag og for de som drar videre ut for jobb eller studier. Det er viktig for oss å holde på denne tette oppfølgingen vi har med de som aktivt vil til Nordfjord, og den koordinatorrollen vi tar på oss for våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.

Nora Marie Mjølhus

Kommunikasjonsrådgjevar
Kjem frå Stavanger og har ein bachelorgrad i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen

Andre innlegg

Share This