Kva med oss som bur her då?

2 mai, 2023 | Blogginnlegg

Dette var nyhendebrevet fredag 28. april. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.

For ei tid tilbake deltok eg på eit arrangement om kompetanse og rekruttering. I etterkant kom ein person bort til meg for å fortelja meg ei historie. 

«Har du tenkt på kva det gjer med oss som bur her?» sa han. 

«Eg har bygd meg hus til 5 millionar kroner på denne staden, og dermed investert alt eg sjølv hadde og i tillegg ein god del av banken sine pengar i å vera her. Når eg vridde om nøkkelen i døra var halve verdien vekke. Den får eg aldri igjen. 

Samstundes reiser ordføraren og andre sentrale aktørar i kommune rundt og lovar 250 000 kr til dei som vil kome hit og jobbe. 

Sagt på ein litt anna måte: «her i kommune X er det altså så jævlig å bu at vi er villig til å betale dykk for å kome hit». 

Har du tenkt på kva det gjer med oss som bur her?»

For meg var dette ein augeopnar for korleis ein bør tenke og snakke om rekruttering. Eg trur vi i alt for stor grad tenker på rekruttering som ei isolert greie, og det vil ikkje fungere i den enorme kompetansekampen vi står ovanfor. Då må rekruttering i langt større grad integrerast i all samfunnsutvikling og arbeid med attraktive lokalsamfunn.

Historia hadde eg med meg når eg deltok i ei panelsamtale under The North West i Ålesund onsdag denne veka, der rekruttering var tema. 

Mitt bodskap i samtalen var tredelt:

– Rekruttering og kompetanse må ikkje sjåast på som ei isolert greie, men integrerast tettare i all samfunnsutvikling.

– Ikkje gløym folka og kompetansen som alt er her i jakten på ny kompetanse.

– Fokuser meir på tilflytting heller enn heimflytting.

Det er mange stader på Vestlandet som slit med mykje av det same når det gjeld rekruttering og kompetanse. Då må vi samarbeide om å auke potten av folk på Vestlandet, heller enn å kjempe mellom byar og regionar på Vestlandet.

Så får ein heller krangle «så busta fyk» om folka når vi fyrst har fått dei hit.

Denne veka har vi også hatt samling i Vestlandsakademiet, og drøfta kva som skal til for at Vestlandet skal vera ein berekraftig region i åra som kjem.

Sentrale stikkord var auka samarbeid, meir openheit, løfte fram sterke røyster, politisk vilje og risiko, kultur og frivilligheit, høgare utdanningsinstitusjonar som samarbeida tett med næringsliv og forvaltning. 

Tommy Aarethun

Kommunikasjonssjef
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

No er det på tide å ta heile landet i bruk

No er det på tide å ta heile landet i bruk

Dette var nyhendebrevet fredag 17. mars. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Foto: Skjermdump av den digitale sendinga til Senterpartiet sitt landsmøte. Denne veka samlar eit av regjeringspartia seg for fyrste gong til landsmøte etter at...

Fleire grunnar til at det murrar på Vestlandet

Fleire grunnar til at det murrar på Vestlandet

Dette var nyhendebrevet fredag 10. mars. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Som eg nemnte i nyhendebrevet førre veke er eit «Vestlandsopprør» i følgje NRK under oppsigling. Det same mediehuset kunne denne veka melde om at det no er kamp om kva...

Kan andre på Vestlandet lære av Haugalandet?

Kan andre på Vestlandet lære av Haugalandet?

Dette var nyhendebrevet fredag 03. mars. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Førre veke arrangerte vi eit frukostmøte i Haugesund om kompetansebehovet på Haugalandet framover. Når eg møter ulike aktørar frå Haugalandet har det slått meg at...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This