Webinar: Dette er E39-resultatet i Nasjonal transportplan

4 april, 2024 | Arrangement, Nyhende, Samferdsel

«En glimrende Østlandets transportplan, men ikke en nasjonal transportplan», sa Tormod Andreassen fra Stavanger.

Torsdag 4. april arrangerte Initiativ Vest webinar om hvilke konsekvenser Nasjonal transportplan får for Kyststamveien, sett fra nord til sør på vestlandskysten. Rådgiver Ingrid Wågen var ordstyrer for møtet.

Lene Trude Solheim fra NHO Møre og Romsdal, og styremedlem i Initiativ Vest, fortalte om hvordan hennes fylke får «smuler» i NTP. Fylket har 5 prosent av landets innbyggere, står for 11 prosent av verdiskapingen, men får 0,25 prosent av pengene i NTP. 

«Hvordan kan du spise en elefant? Bit for bit. Litt sånn er det med samferdsel», sa Jenny Følling, ordfører i Sunnfjord. «Vi kjemper inn parsell for parsell». Førde-Storehaugen på E39, eller Hafstadfjelltunnelen, ligger heldigvis inne som et prioritert prosjekt i NTP. 

Kor ska vi reis hen? Alver-ordfører og Påskelabyrinten-vinner Sara Sekkingstad snakket om Vågsbotn-Klauvaneset, eller Nordhordlandstunnelen. Som er med i NTP, men ikke i første seksårsperiode, slik det ble lovet i en lekkasje før planen ble lagt frem.

Øyvind Halleraker i Hordfast AS gratulerte Sara og Jenny med å få sine prosjekter inn, men savnet Hordfast i planen. «Et svik mot tidligere beslutninger», sa han om at prosjektet blir lagt i «møllposen». Han argumenterte for at Vestlandsrådet – som er sammenslutningen mellom de tre fylkeskommunene – har en viktig rolle og kan jobbe for viktige samferdselsprosjekter. 

Styreleder i Initiativ Vest, Geir Inge Lunde, løftet blikket og snakket om hvorfor et sammenkoblet Vestlandet er viktig for Norge og for verden. 

«En glimrende Østlandets transportplan, men ikke en nasjonal transportplan», sa Tormod Andreassen fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 

Se webinaret i opptak her

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Kjem frå Bergen og har bakgrunn som statssekretær for Venstre i Klima- og miljødepartementet, rådgjevar i TRY Råd, kommentator i Bergens Tidende og TV2.

Andre innlegg

Share This