Utvidet søknadsfrist: No kan du bli med i det tredje kullet av Vestlandsakademiet

11 april, 2023 | Nyhende

Er du oppteken av utviklinga på Vestlandet? Og mellom 20 og 35 år? Då bør du sjekke ut dette! For å sikre best mogleg geografisk balanse i Vestlandsakademiet har vi utvida fristen for å søke plass i det tredje kullet!Gjennom Vestlandsakademiet er målet at 25 unge vestlendingar mellom 20 og 35 år innan politikk, samfunn, […]

Er du oppteken av utviklinga på Vestlandet? Og mellom 20 og 35 år? Då bør du sjekke ut dette!

For å sikre best mogleg geografisk balanse i Vestlandsakademiet har vi utvida fristen for å søke plass i det tredje kullet!

Gjennom Vestlandsakademiet er målet at 25 unge vestlendingar mellom 20 og 35 år innan politikk, samfunn, kultur, idrett, frivillighet, næringsliv og øvrig samfunnsliv skal få innsikt i og kunnskap om viktige trendar og tematikker for Vestlandet. Energi, infrastruktur, kompetanse og samfunnsutvikling er sentrale tematikkar. Deltakarane i akademiet vil få tilgang til nettverk, foredrag og drøftingar om tema som vil vera viktig for Vestlandet, Noreg og verda i åra som kjem.

Les meir om Vestlandsakademiet her.

– Å delta i Vestlandsakademiet er noko eg anbefaler til alle! Å lære, diskutere og verte utfordra av andre engasjerte har vore utruleg givande. Vi treng å treffast på tvers av sektorar og geografi, der er Vestlandsakademiet i ein særklasse. Gjermund K. Langset, deltakar i kull 1.

På samlingene vil deltakarane møte innleiarar frå næringsliv, forvaltning og øvrig samfunnsliv. I etterkant av innleiinga vil deltakarane drøfte sentrale problemstillingar som er relatert til tematikkane i dei ulike samlingene.

Det vert lagt opp til 2 heildagssamlingar som er fysiske, medan dei fire andre samlingane er på kveldstid og digitale.

Ei viktig målsetjing med opplegget er at deltakarane skal verta inspirerte til å ta desse drøftingane med seg attende til sin kvardag, og at dei skal verta viktige vestlandsrøyster i åra som kjem.

– Det fins utruleg mange flinke unge mennesker på Vestlandet, men me er for dårlig til å bruka kvarandre sin kompetanse og samarbeida. Vestlandsakademiet er eit godt tiltak for å løysa det problemet. Eg har utvida nettverket mitt mykje og lært ein heil del både om meg sjølv og kva slags kompetanse og bedrifter som finnes i regionen vår. Ida Lutro, deltakar i kull 2.

Har du lyst å vera med?

Send ein kort søknad merka «Søknad til kull 3 av Vestlandsakademiet» til post@initiativvest.no innan 04. juni.

Søknaden bør innehalde litt om deg, din bakgrunn, alder, kvar du kjem frå og din motivasjon for å delta.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleiar Tommy Aarethun på tommy@initiativvest.no

Initiativ Vest har fått prosjektfinansiering til Vestlandsakademiet frå Sparebankstiftelsen SR-Bank. I tillegg mottek vi stønad frå Agenda Vestlandet.

Foto: Truls Lerø

Andre innlegg

Det politiske landskapet – endringar frå 2019-2023

Det politiske landskapet – endringar frå 2019-2023

Valet i haust har ført med seg endringar i det politiske landskapet på Vestlandet. Endringane frå 2019 til 2023 er interessante. Høgre meir enn doblar talet ordførarar på Vestlandet frå 14 til 30, medan dei to regjeringspartia begge går attende. Ap går frå 35 til 23 ordførarar, medan Senterpartiet går frå 29 til 23 ordførarar.  

Initiativ Vest lanserer nyhetsbrev for lokalpolitikere

Initiativ Vest lanserer nyhetsbrev for lokalpolitikere

En ny periode er i gang i kommuner og fylker. Med et nytt nyhetsbrev vil Initiativ Vest støtte opp under det viktige arbeidet som gjøres i lokaldemokratiet.   Perspektiv for lokalpolitikere er nyhetsbrevet for deg som er folkevalgt på Vestlandet og ønsker...

Share This