Nyhetsbrev: Staten styrer kommunen

6 desember, 2023 | Innlegg

Dette er en del av Perspektiv for lokalpolitikere, Initiativ Vests nyhetsbrev som er skreddersydd for folkevalgte.

Statsbudsjettet er i boks. Når staten skal løse sosiale utfordringer, tar de i bruk kommunene. Eller: De bestemmer over kommunene. Lokalpolitikerne råder over sterke virkemidler for å hjelpe utsatte grupper. Barnehage, skole, SFO for barnefamiliene. Sosialhjelp, bostøtte, boliger for de som trenger det. Kollektivpriser, bompenge og fergepriser.

Likevel er det nå staten som blant annet senker barnehageprisene, innfører gratis halvdagsplass i SFO for tredjeklassinger og senker fergeprisene – for alle.

Det kan diskuteres om ikke mange kommuner kunne hjulpet sine innbyggere bedre på andre måter. Noen steder er det kanskje viktigere å øke sosialhjelpsatsene eller styrke tilbud i frivilligheten. Andre steder har barnefamiliene et problem med et dyrt og dårlig fritidstilbud, så kanskje det er viktigere enn å senke barnehageprisene. 

Det kunne lokalpolitikere løst hvis de hadde større økonomisk handlingsrom. Men å øke de frie midlene til kommunene gir ikke SV og regjeringspartiene noe å skryte av på pressekonferanser. Det fremstår ikke som handlekraft. 

Da blir det ikke mye makt igjen til de som nettopp har fått folkets tillit og sitter nærmest utfordringene.  

Karmøy får ny politisk ressurs. En bred koalisjon fra SV til Høyre fant sammen, Høyre fikk ordføreren og slik ble de to største partiene, Frp og Karmøylisten, holdt unna makten. Sånne drakamper om posisjoner er ikke uvanlig, men avtalen på Karmøy ga et litt spesielt resultat.  

Arbeiderpartiet, formodentlig ved tidligere ordfører Jarle Nilsen, får en «politisk ressurs»-stilling på 50 prosent. Det var et krav i forhandlingene. «Partipolitikk skal ikke spille inn på de oppgavene som skal utføres», sier Høyre-ordføreren. Ressursen skal blant annet «Gi råd og støtte til ordfører, varaordfører og partienes gruppeledere i deres daglige arbeid» og «Ved fullmakt representere kommunen i eiermøter, årsmøter og generalforsamlinger.»

En slags ordfører emeritus-stilling, kanskje? Kreativt, om ikke annet. Saken har fått nasjonal oppmerksomhet i NRK og VG. Tiden vil vise om den lokalpolitiske nyvinningen fører til noe mer enn at Høyre klarte å gripe ordførerkjedet.  

Miljødirektoratet vil verne myren. På oppdrag fra regjeringen har Miljødirektoratet nå foreslått hvordan myr kan vernes gjennom naturmangfoldloven. Det er gode grunner til å gi myr et særlig vern. Nedbygging og drenering av myr bidrar til store umiddelbare klimagassutslipp. Myren bidrar til biologisk mangfold. Den er også viktig for klimatilpasning, ved at myren holder på vann når det kommer ekstreme nedbørmengder og beskytter i tilfelle skogbrann. 

Et forbud vil være inngripende overfor lokale myndigheter, og med en snever unntaksbestemmelse vil det nok bli en del krevende saker. Mens det kan være forståelse for at hytteutbygginger blir stanset, blir det verre når store samferdselsprosjekt blir sittende fast i myren. 

Mathias Fischer

Mathias Fischer

Dagleg leiar
Mathias er fra Bergen og har vært leder i Initiativ Vest siden høsten 2022. Han har bakgrunn fra presse og politikk.

Andre innlegg

Share This