Tommy Aarethun tek over som dagleg leiar i Initiativ Vest

2 desember, 2021 | Nyhende

Tommy Aarethun tek over jobben som dagleg leiar i Initiativ Vest på permanent basis frå og med 1.12.2021. Han kjem frå stillinga som Administrasjons- og kommunikasjonssjef i Initiativ Vest, men har vore konstituert i rolla som dagleg leiar sidan septembe  – Styret i Initiativ Vest er glade for at Tommy har takka ja til å […]

Tommy Aarethun tek over jobben som dagleg leiar i Initiativ Vest på permanent basis frå og med 1.12.2021. Han kjem frå stillinga som Administrasjons- og kommunikasjonssjef i Initiativ Vest, men har vore konstituert i rolla som dagleg leiar sidan septembe 

– Styret i Initiativ Vest er glade for at Tommy har takka ja til å ta på seg jobben med å utvikle Initiativ Vest framover. Initiativ Vest skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet, og til eit styrkja samarbeid i regionen. Tommy har med sin bakgrunn frå akademia, politikken og tida i Initiativ Vest gode føresetnadar for å leie dette arbeidet i tida som kjem, seier styreleiar Geir Inge Lunde.

Initiativ Vest skal synleggjera moglegheiter og utfordringar i regionen og bidra til ordskiftet på Vestlandet og i Noreg gjennom formidling av kunnskap, meiningar og framlegg. 

– Det pågår for tida ei rekkje prosessar som syner viktigheita av eit styrkja samarbeid i regionen, og at ein har personar og miljø som er opptekne av dei langsiktige spørsmåla knytt til utviklinga på Vestlandet. Vi skal synleggjere både utfordringar og moglegheiter, og eg har i tillegg ei klår målsetjing om at Initiativ Vest skal bidra til at vi i større grad samlar oss i viktige saker i regionen, seier Aarethun 

– Vi ynskjer framover å knyte til oss personar som er opptekne av å bidra til tenking og arbeid med saker som er viktige for samfunnsutviklinga på Vestlandet. Om du er ein av desse så oppmodar eg deg til å ta kontakt med meg, avsluttar Aarethun

initiativ vest web bilder tilsete profil 007
Tommy Aarethun

Ole Rasmus Øvretveit som har vore dagleg leiar held fram i ei anna stilling i Initiativ Vest. 

Kontakt: 
Tommy Aarethun – +47 951 67 502 / tommy@initiativvest.no

Lurer du på noko eller har du innspel?

Initiativ Vest er ei tankesmie lokalisert på Vestlandet. Vi arbeider med viktige samfunns­spørsmål for å bidra til å utvikle regionen.

Kontakt oss gjerne på post@initiativvest.no eller
+47 950 34 940

Andre innlegg

Share This